BÀI VIẾT MẪU WEBDOCTOR.VN THỰC HIỆN

- Bài viết tối đa 500 từ + 3 ảnh mô tả.

- Từ khóa quan trọng nên xuất hiện 1 lần ở phần đầu tiên của bài viết, 2 lần ở đoạn giữa và 1 lần ở cuối bài.

- Từ khóa quan trọng phải được đưa lên thẻ title và meta description.

- Tiêu đề bài viết luôn được nằm trong cặp thẻ h1

- Các từ khóa quan trọng nên đưa lên thẻ heading (h2, h3 trong bài viết) và bôi đậm khi cần thiết.

- Internal Linking nên dẫn tới các BÀI VIẾT khác với anchor text thích hợp và mỗi internal link đó đều nên có thẻ title.

- Và quan trọng nhất, là chọn cũng như sử dụng từ khóa tối ưu nhất có thể, đây là mấu chốt của vấn đề.