CHĂM SÓC WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

Bạn hãy tập trung kinh doanh - Chăm sóc website hãy để WEBDOCTOR.VN

GIẢI PHÁP CHĂM SÓC WEB TỔNG HỢP

  

QUẢN TRỊ NỘI DUNG

Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp [xem mẫu]   
Biên soạn nội dung tin tức sản phẩm [xem mẫu]   

THIẾT KẾ

Cập nhật giao diện website theo sự kiện [xem mẫu] (Áp dụng khi thiết kế web tại webdoctor.vn)
Thiết kế banner [xem mẫu]   
Phân tích lượng truy cập Google Analytics [xem mẫu]
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps [xem mẫu]

XÂY DỰNG WEBSITE

Sửa chữa , vận hành và xử lý các sự cố phát sinh 24/7
Sao lưu & phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Xử lý, khắc phục các sự cố của hosting, domain

BÁO CÁO

Báo cáo số lượng truy cập website & đầu việc đã thực hiện [xem mẫu]
Báo cáo chỉ số qua SMS [xem mẫu]
Ngay khi ký HĐ , chuyên gia cầu nối của Webdoctor sẽ đến gặp KH để tiếp nhận yêu cầu và triển khai dịch vụ. Hai tháng 1 lần, chuyên gia cầu nối của Webdoctor sẽ họp với KH để hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả dịch vụ cho KH. (*) Chỉ áp dụng nội thành TP.HCM.
  
1.5 TRIỆU/ Tháng
 
30 tác vụ
15 tin tức
 
3 banner
Hàng tuần
 
Hàng ngày
Hàng ngày
Hàng ngày
 
Hàng tuần/tháng
Hàng tuần
1 TRIỆU/ Tháng
 
15 tác vụ
8 tin tức
 
1 banner
Hàng tuần
 
Hàng ngày
Hàng ngày
Hàng ngày
 
Hàng tuần/tháng
Hàng tuần
1.5 TRIỆU/Tháng
QUẢN TRỊ NỘI DUNG
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp [xem mẫu] 30 tác vụ
Biên soạn nội dung tin tức sản phẩm [xem mẫu] 15 tin tức
THIẾT KẾ
Cập nhật giao diện website theo sự kiện [xem mẫu] (Áp dụng khi web được thiết kế tại webdoctor)
Thiết kế banner [xem mẫu] 3 banner
Phân tích lượng truy cập Google Analytics [xem mẫu] Hằng tuần
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps [xem mẫu]
XÂY DỰNG WEBSITE
Sửa chữa , vận hành và xử lý các sự cố phát sinh 24/7 Hằng ngày
Sao lưu dữ liệu trên website , phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố Hằng ngày
Xử lý, khắc phục các sự cố của hosting, domain Hằng ngày
BÁO CÁO
Báo cáo số lượng truy cập website & đầu việc đã thực hiện [xem mẫu] Hằng tuần/tháng
Báo cáo chỉ số hằng ngày qua SMS [xem mẫu] Hằng tuần
Đăng ký
1 TRIỆU/Tháng
QUẢN TRỊ NỘI DUNG
Cập nhật nội dung, sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp [xem mẫu] 15 tác vụ
Biên soạn nội dung tin tức sản phẩm [xem mẫu] 8 tin tức
THIẾT KẾ
Cập nhật giao diện website theo sự kiện [xem mẫu] (Áp dụng khi web được thiết kế tại webdoctor)
Thiết kế banner [xem mẫu] 1 banner
Phân tích lượng truy cập Google Analytics [xem mẫu] Hằng tuần
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps [xem mẫu]
XÂY DỰNG WEBSITE
Sửa chữa , vận hành và xử lý các sự cố phát sinh 24/7 Hằng ngày
Sao lưu dữ liệu trên website , phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố Hằng ngày
Xử lý, khắc phục các sự cố của hosting, domain Hằng ngày
BÁO CÁO
Báo cáo số lượng truy cập website & đầu việc đã thực hiện [xem mẫu] Hằng tuần/tháng
Báo cáo chỉ số hằng ngày qua SMS [xem mẫu] Hằng tuần
Đăng ký
TƯ VẤN DỊCH VỤ
Doanh nghiệp của Quý khách phù hợp với gói dịch vụ nào? Website của Quý khách đã có sẵn, chạy ổn định nhưng cần cập nhật nội dung, tin bài hàng ngày và cần cập nhật thông tin sản phẩm và thiết kế banner định kỳ hàng tháng.
* Hợp đồng ký tối thiểu 3 tháng.

200++ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN DÙNG WEBDOCTOR.VN

Tư vấn ngay SMS